Možnosti zapojenia sa podnikateľských subjektov do aktivít EFSD

Categories Európa, Príležitosti / TendrePosted on

Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD) spolu s jeho záručným fondom sú novým finančným mechanizmom EÚ a jedným z troch pilierov Externého investičného plánu (EIP), ktorého cieľom je hospodársky rast, tvorba pracovných miest a udržateľný rozvoj pomocou investícií na riešenie koreňových príčin nelegálnej migrácie.

Fond je zameraný na africké krajiny a na krajiny európskeho susedstva, vrátane Východného partnerstva.

Sektorové zameranie EFSD je definované tematickými investičnými oblasťami

 1. udržateľná energia a prepojenosť,
 2. financovanie  mikro, malých a stredných podnikov,
 3. udržateľné poľnohospodárstvo a podnikanie na vidieku,
 4. udržateľné mestá a
 5. digitalizácia v rozvoji.

Aktuálne je realizovaná výzva na investičné programy do jednotlivých investičných okien EFSD, nevylučuje sa otváranie ďalších tematických oblasti.

Finančné vyjadrenie. Sumu €4,1 mld. z EÚ zdrojov plánuje EK zmobilizovať na €44 mld. 

Granty a systém záruk

EFSD mechanizmus podporuje súkromné investície do rozvojových krajín:

 1. kombinovaným grantovým elementom, blending (€2,6mld.), resp.
 2. systémom záruk (€1,5mld.) na pokrytie rôznych aktivít partnerských finančných inštitúcií, ktoré zapoja súkromný sector
 • pôžičkami (aj v lokálnej mene)
 • zárukami/protizárukami,
 • poistením a pod.

Mechanizmus podávania žiadostí

Primárnymi žiadateľmi o podporu z EFSD sú Európskou komisiou verifikované finančné inštitúcie1  (napr. rozvojové banky, alebo rozvojové agentúry s aktívnou participáciou na finančných trhoch a pod.), ktoré následne poskytnú

 1. zvýhodnené podmienky financovania investičných projektov EÚ v  tretích krajinách, alebo
 2. zvýhodnené financovanie lokálnym bankám v tretích krajinách na podporu miestnych investičných projektov (napr. energetika resp. poľnohospodárstvo).

Možnosti zapojenia podnikateľských subjektov

 1. Kontaktovanie finančných inštitúcií, vybratých na manažovanie finančných prostriedkov v  rámci jednotlivých okien. Výber vhodných finančných inštitúcií bude okolo jari 2018.
 2. Kontaktovanie sekretariátu EFSD na EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu, ktorý identifikuje relevantné finančné inštitúcie, ktoré by mohli financovať resp. investovať do relevantných projektov.

Informácie o fonde EFSD a Externom investičnom pláne

Zdroj: MZVaEZ

Share this: