Zriadenie cezhraničného elektronického obchodu v Číne prostredníctvom WeChat

Categories Export, SvetPosted on

Nedávny rozmach cezhraničného elektronického obchodu v Číne otvoril príležitosti pre malé a stredné podniky v EÚ priamo predávať čínskym spotrebiteľom.

Niektoré výhody týchto obchodných trendov sú nasledovné:

– rýchly proces autorizácie importu produktu,
– vyššia hrubá marža,
– dostupné spotrebiteľské údaje.

V súlade s modernou Čínou je cezhraničný elektronický obchod mobilný. Vyššie uvedené výhody je možné realizovať zriadením obchodu WeChat, najdôležitejšej aplikácie v Číne, prostredníctvom ktorej čínski online kupujúci komunikujú, nakupujú tovar, získavajú informácie, dozvedajú sa o trendoch, porovnávajú ceny a produkty a ovplyvňujú ostatných.

Zriadenie vlastného online obchodného centra WeChat a jeho prevádzka prinesie aj niektoré výzvy. V skutočnosti, po pripravenosti produktu pre zákazníka, je potrebné zachytiť pozornosť spotrebiteľov efektívnou marketingovou kampaňou.

Keďže WeChat sa stáva super platformou typu “do-it-all”, je stále viac oficiálnych účtov spojených s obchodom WeChat. Používatelia sú zvyknutí nakupovať bez toho, aby opustili WeChat.

WeChat shop je mobilná webová stránka, ktorá sa pripája k menu oficiálneho účtu WeChat. Používatelia WeChat môžu pristupovať k obchodu WeChat a prostredníctvom platobnej karty WeChat zaplatiť “one-click-payment”.

V súčasnosti môžete do 5 minút vytvoriť dobre navrhnutý obchod WeChat s využitím platformy elektronického obchodu WeChat tretích strán. Väčšina z týchto platforiem ponúka viaceré spôsoby platby a tieto služby sú často zadarmo.

Share this: