Made in China 2025: Trhové príležitosti pre malé a stredné podniky z EÚ

Categories Svet, TrhyPosted on

Vyrobené v Číne 2025 (Made in China 2025) je národná stratégia, oznámená čínskou štátnou radou v máji 2015, na komplexné zmodernizovanie, konsolidáciu a vyváženie čínskeho výrobného priemyslu.

Made in China 2025 obsahuje deväť strategických úloh vrátane podpory inovácie a využívania digitálnych technológií vo výrobe, zlepšenia kvality a efektívnosti výroby, presadzovania ekologických výrobných metód, globalizovania čínskej značky a zlepšenia služieb orientovaných na výrobu a výrobných služieb.

Napriek téme o čínskej technologickej nezávislosti, je Made in China 2025 v skutočnosti zdrojom veľkých príležitostí pre malé a stredné podniky v EÚ, ktoré môžu pomôcť Číne implementovať požadované zmeny. EÚ má rozsiahle odborné znalosti vo všetkých oblastiach výroby a skúsenosti s presunom do hodnotového reťazca a s presunom základných nízkonákladových výrobných procesov na nové miesta.

Špecifické príležitosti pre malé a stredné podniky z EÚ sú:

  • technické a manažérske poradenské služby na zvýšenie produktivity, kvality a efektívnosti a na minimalizáciu rizík prostredníctvom návrhu a optimalizácie procesov, prevádzky a riadenia projektov;
  • štandardy, testovanie, dodržiavanie a certifikácia na podporu čínskych spoločností, aby dodržiavali a ovplyvňovali medzinárodné normy a dosiahli medzinárodné certifikácie;
  • spoločný výskum a vývoj a spoločné predkladanie ponúk (v Číne a na celom svete) ako priestor pre spoločnosti z EÚ na budovanie partnerstiev v ranom štádiu s novými a rastúcimi čínskymi podnikmi;
  • investície na spoluprácu s čínskymi partnermi v projektoch z tretích krajín a centrách výskumu a vývoja so sídlom v EÚ;
  • finančné a profesionálne služby vrátane účtovníctva, auditu, poradenstva a HR, kde majú čínske projekty zámorský prvok;
  • priemyselný a architektonický dizajn, modelovanie virtuálnej reality, prototypovanie a testovanie na vybudovanie lepšej infraštruktúry a zvýšenie kvality a efektívnosti výstupov;
  • vzdelávacie služby na vybudovanie odborných zručností a odborných znalostí v oblasti noriem, manažmentu a softvéru.

Viac informácií na: http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/made-china-2025-market-opportunities-eu-smes

Share this: