Európska komisia navrhla zlacniť cezhraničné platby v eurách v celej EÚ

Categories Európa, FinanciePosted on

Podľa súčasných pravidiel je jedno, či obyvatelia eurozóny alebo podniky z nej uskutočňujú transakcie v eurách vo vlastnej krajine alebo s iným členským štátom eurozóny.

Cieľom nového návrhu je poskytnúť túto výhodu aj ľuďom a podnikom z krajín, v ktorých sa neplatí eurom. Všetci spotrebitelia a všetky podniky tak budú môcť pri posielaní peňazí, vyberaní hotovosti alebo platbách v zahraničí plne využívať výhody jednotného trhu. Poplatky za všetky cezhraničné platby v eurách uskutočňované v rámci EÚ, no mimo eurozóny, budú odteraz rovnaké ako v prípade domácich platieb v oficiálnej miestnej mene, teda len nízke alebo nulové. Komisia navyše navrhuje, aby boli služby menového prepočtu pri nákupe tovaru alebo služieb v inej mene pre spotrebiteľov transparentnejšie a vystavené väčšej hospodárskej súťaži.

Spotrebitelia a podniky v eurozóne už využívajú veľmi nízke poplatky za cezhraničné platby v eurách. Umožňuje im to nariadenie o cezhraničných platbách, ktoré bolo prijaté v roku 2001. Podľa súčasných pravidiel je jedno, či obyvatelia eurozóny alebo podniky z nej uskutočňujú transakcie v eurách vo vlastnej krajine alebo s iným členským štátom eurozóny. Cieľom nového návrhu je poskytnúť túto výhodu aj ľuďom a podnikom z krajín mimo eurozóny, aby pri cestovaní alebo platbách v iných členských štátoch EÚ nemuseli znášať vysoké náklady na cezhraničné transakcie v eurách.

V spomínanom návrhu sa najmä stanovuje, že za cezhraničné platby v eurách sa majú účtovať rovnaké poplatky ako za rovnocenné domáce platby v miestnej mene. Výška poplatkov sa tak zníži na niekoľko eur alebo dokonca až centov. Za cezhraničnú úhradu z Bulharska uskutočňovanú v eurách (EUR) sa budú platiť rovnaké poplatky ako za domácu úhradu v bulharských levoch (BNG). Dochádza tým k významnej zmene, keďže v niektorých členských štátoch mimo eurozóny môžu byť poplatky za jednoduchú úhradu neprimerane vysoké (až 24 EUR za úhradu 10 EUR!). Dnešné premrštené poplatky sú prekážkou jednotného trhu, pretože bránia domácnostiam a podnikom, najmä malým a stredným, v cezhraničných aktivitách (nákupe tovaru a služieb v inej menovej zóne). Tým vzniká obrovská priepasť medzi obyvateľmi eurozóny, ktorí využívajú výhody jednotnej meny, a obyvateľmi štátov mimo eurozóny, ktorí môžu lacné transakcie uskutočňovať iba v rámci svojej krajiny.

Zdroj: europa.eu

Share this: