Trh elektronického obchodu v Európskej únii

Categories Európa, TrhyPosted on

Sektor on-line maloobchodu je hlavnou hybnou silou rastu v európskom maloobchode. Kým miera rastu elektronického obchodovania dosiahla v roku 2014 18,4% a v roku 2015 18,6%, očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch bude pokračovať rast, pričom maloobchodný výskum predpovedal v roku 2017 nárast o 15,7%. Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko sú najväčšie on-line trhy v Európe. Nielenže majú najväčší on-line podiel na maloobchodnom trhu na svojich príslušných trhoch, ale sú spoločne zodpovední za 81,5% európskeho on-line predaja.

M-commerce (mobilný obchod) je nákup a predaj tovarov a služieb prostredníctvom bezdrôtových prenosných zariadení, ako je mobilný telefón a osobný digitálny asistent (PDA). Okrem očakávaní spotrebiteľov týkajúcich sa služieb, spôsob, ako osloviť nových klientov, sa tiež výrazne líši v závislosti od krajiny. V najnovšej štúdii zameranej na elektronický obchod študovali dôležitosť mobilných telefónov a zistili, že zatiaľ čo 31,1% elektronických obchodov v Spojenom kráľovstve je cez mobilný telefón, táto miera pre Poľsko dosahovala len 8,3%.

V súčasnosti nakupuje on-line 57% európskych používateľov internetu, ale iba 16% malých a stredných podnikov predáva on-line a menej ako polovica z nich predáva on-line cez hranice (7,5%).

Hlavné dôvody, prečo malé a stredné podniky nepredávajú on-line sú:

  • príliš obmedzujúce predpisy,
  • on-line predaj nie je strategickou prioritou pre spoločnosť,
  • nedostatok zdrojov,
  • už sa pokúšal, ale upustil od on-line predaja,
  • zahraničné trhy sú príliš konkurencieschopné v ich sortimente výrobkov.

Niektoré cezhraničné údaje pre každý trh EÚ možno získať tu:

http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm

Zdroj: https://een.ec.europa.eu

Share this: