Prečo je pre Vás dôležité mať uzavreté GDPR poistenie? (Promo článok člena SAEI)

Od 25.5.2018 vstupujú do platnosti Všeobecné nariadenia na ochranu osobných údajov (tzv. GDPR – The General Data Protection Regulation). Člen SAEI spoločnosť IMG Vám prináša výhody GDPR poistenia:

– individuálne a na mieru pripravené poistenie reagujúc tak na pokrytie existujúcich rizík vyplývajúcich z problematiky GDPR / všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov z EU na Slovensku vstupujúce  do platnosti dňa 25.5. 2018!

– predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za finančné škody spôsobené tretím osobám, pri chybnom  spracovaní a neoprávnenom využívaní ich osobných údajov, ktoré sú v štandardnom poistení zodpovednosti vylúčené – nemáte ich teda teraz  poistené!

– ako jediné poistenie na trhu ponúka riešenie pokút uložených Úradom pre ochranu osobných údajov SR, ktoré môžu byť v tomto smere  v rozmedzí 10.000 Euro – 20.000.000 Euro!

– súčasne sú poistené aj náklady na právne zastúpenie, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť aj vyššie ako samotná vzniknutá finančná škoda  poškodených tretích osôb!

– pomôže Vám súčasne  i  s viacnákladmi pri zhromažďovaní osobných dát poškodených osôb externými firmami, ktoré ste v zmysle tohto nariadenia povinní oznámiť  Úradu pre ochranu osobných údajov SR do 72 hodín od vzniku poistnej udalosti!

– objektívnej zodpovednosti v tomto smere Vás nikdy nezbaví ani 101% realizácie GDPR opatrení u Vás  a súčasne nie je možné ani prenesenie zodpovednosti na externé špecializované firmy!

V prípade záujmu o realizáciu GDPR poistenia kontaktujte maklérsku spoločnosť IMG s.r.o.:  www.img.sk/ mobil: 0911-32 33 22.

Share this: