Prečo je pre Vás dôležité mať uzavreté GDPR poistenie? (Promo článok člena SAEI)

Categories Informácie zo SAEIPosted on

Od 25.5.2018 vstupujú do platnosti Všeobecné nariadenia na ochranu osobných údajov (tzv. GDPR – The General Data Protection Regulation). Člen SAEI spoločnosť IMG Vám prináša výhody GDPR poistenia:

– individuálne a na mieru pripravené poistenie reagujúc tak na pokrytie existujúcich rizík vyplývajúcich z problematiky GDPR / všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov z EU na Slovensku vstupujúce  do platnosti dňa 25.5. 2018!

– predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za finančné škody spôsobené tretím osobám, pri chybnom  spracovaní a neoprávnenom využívaní ich osobných údajov, ktoré sú v štandardnom poistení zodpovednosti vylúčené – nemáte ich teda teraz  poistené!

– ako jediné poistenie na trhu ponúka riešenie pokút uložených Úradom pre ochranu osobných údajov SR, ktoré môžu byť v tomto smere  v rozmedzí 10.000 Euro – 20.000.000 Euro!

– súčasne sú poistené aj náklady na právne zastúpenie, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť aj vyššie ako samotná vzniknutá finančná škoda  poškodených tretích osôb!

– pomôže Vám súčasne  i  s viacnákladmi pri zhromažďovaní osobných dát poškodených osôb externými firmami, ktoré ste v zmysle tohto nariadenia povinní oznámiť  Úradu pre ochranu osobných údajov SR do 72 hodín od vzniku poistnej udalosti!

– objektívnej zodpovednosti v tomto smere Vás nikdy nezbaví ani 101% realizácie GDPR opatrení u Vás  a súčasne nie je možné ani prenesenie zodpovednosti na externé špecializované firmy!

V prípade záujmu o realizáciu GDPR poistenia kontaktujte maklérsku spoločnosť IMG s.r.o.:  www.img.sk/ mobil: 0911-32 33 22.

Share this: