Taktiky pre rast vašej firmy v zahraničí

Categories ExportPosted on

Ak plánujete internacionalizovať vašu firmu, globálne podnikať alebo ak chcete zvýšiť svoj medzinárodný predaj, skvelým spôsobom rastu vašej firmy je zacielenie na nové vývozné trhy. Nikdy neprestávajte hľadať nové príležitosti, aj keď úspešný rast vášho podnikania nezaručí len zameranie sa na spôsoby, ako zvýšiť samotný predaj. Inteligentné podniky, ktoré chcú získať výhodu na globálnych trhoch musia mať osvedčené postupy na zlepšenie kvality produktov a služieb, zjednodušenie dodávateľských a distribučných kanálov a vlastné kapacity a predpoklady na produktivitu, inovácie a rast. Bez toho, aby ste zvyšovali tržby a udržali ďalší rast, je vaša firma odkázaná na zlyhanie.

Pokiaľ chcete rozširovať svoju firmu globálne, musíte pochopiť, prečo mnohé tradičné taktiky predaja nefungujú a ako vytvoriť efektívnu stratégiu predaja, ktorá bude na danom trhu úspešná. Pre úspešný obchodný rast sú nevyhnutné dobré predajné stratégie.

Rozšírenie predaja na vašich existujúcich zahraničných trhoch

Ak už mate dobrú povesť na existujúcich trhoch, je potrebné to využiť. Vedomosti o tom, kto sú vaši zákazníci a čo očakávajú, vám vopred nastavené podnikové systémy pomôžu ďalej preniknúť na súčasné trhy. Pochopenie potrieb existujúcich zákazníkov vám pomôže v správnych rozhodnutiach.

Otvorenie nových distribučných kanálov

Distribúcia výrobkov môže byť problém pre medzinárodné podniky. Dokonca aj s existujúcimi distribučnými kanálmi, môžu podniky ľahko stagnovať. Pokiaľ chcete zabezpečiť rast vášho podnikania a zvýšenie predaja, budete musieť agresívne otvárať nové distribučné kanály.

Zacielenie na nové exportné segmenty

Väčšina firiem neexportujte vôbec. Tento omyl vedie k veľkému množstvu premárnených príležitostí v zahraničí. Dokonca aj podniky, ktoré už vyvážajú, môžu strácať nové príležitosti na iných trhoch. Ak plánujete ísť globálne alebo chcete zvýšiť svoj medzinárodný predaj, skvelým spôsobom rastu je zacielenie na nové vývozné segmenty a trhy.

Pozrite sa na nové segmenty klientov

Zameranie sa na nové klientské segmenty na trhu môže byť kľúčom k rastu. Podniky musia pozorovať trendy na trhu a zmeny v tom, ako ich klienti s nimi komunikujú a tiež s ďalšími firmami, vrátane konkurentov. Zistite, aké ďalšie produkty alebo služby vaši existujúci klienti získavajú inde, a ktoré by ste im mohli poskytnúť. Rozšírením segmentov klientov otvoríte príležitosti pre svoju firmu alebo urýchlite získavanie ďalších klientov pre existujúce alebo nové produktové rady a služby.

Zavedenie nových produktových radov

Existujúce produkty nemusia byť kľúčom k trvalému rastu v globálnom podnikaní. Úspešné podniky prehodnocujú svoje produktové rady a berú do úvahy potreby a očakávania svojich zákazníkov a hľadajú lepšie spôsoby, ako ich uspokojiť. Rozšírenie sortimentu taktiež otvára nové obchodné príležitosti pre váš existujúci trh.

Nájdením nových kanálov pre vaše podnikanie posilníte nielen svoju značku globálne, ale tiež bude vaša firma menej citlivá na výkyvy vašich existujúcich distribučných kanálov.

Ponúkanie nových služieb svojim existujúcim klientom

Každá nová služba, ktorá vyhovuje potrebám existujúcich alebo potenciálnych budúcich zákazníkov, umožní vašej spoločnosti zvýšiť tržby a zlepšiť vzťahy s klientmi. Položte si otázku, aké nové a jedinečné služby môžete ponúknuť, aby tieto priniesli viac klientov a predaja pre vašu spoločnosť.

 

Share this: