Bulharsko má najnižšiu hrubú minimálnu mzdu v EÚ

Bulharsko má najnižšiu hrubú minimálnu mzdu (261 eur) zo všetkých 20 krajín EÚ a EHP, ktoré stanovujú minimálnu mzdu. Po Bulharsku nasleduje Litva (400 eur) a Rumunsko (416 eur).

Účinná daňová sadzba v Rumunsku je 44%, čo je siedma najvyššia v porovnaní s efektívnymi daňovými sadzbami v 20 členských štátoch, ktoré majú minimálnu mzdu stanovenú na národnej úrovni. Účinné daňové sadzby v členských štátoch EÚ sa pohybujú medzi 15% v Írsku a 87% vo Francúzsku.

Údaje boli zverejnené v prieskume spoločnosti KPMG v Rumunsku, ktorý skúma stav transpozície smernice 67/2014 / EÚ do miestnych právnych predpisov každého členského štátu, ako aj vysvetlenie niektorých z navrhovaných zmien vysielania, aby sa vyslaným pracovníkom poskytlo spravodlivejšie zaobchádzanie založené na koncepte rovnakej odmeny za rovnakú prácu.

Share this: