IFE China 2018 – výstava potravinárskeho priemyslu v južnej Číne

V priebehu troch dní od 28. do 30. júna sa IFE China 2018 (International Food Exhibition) v Guangzhou stane kľúčovou obchodnou platformou pre dovozný a vývozný potravinársky priemysel v južnej Číne. Táto akcia je renomovanou B2B obchodnou výstavou, ktorá sa súčasne koná popri IHE China – InterHealth Expo a SupplySide China. Kombinovaná výstava produktov bude pokrývať 80 000 m² a bude hostiť takmer 2 000 vystavovateľov.

Zahraniční vystavovatelia budú mať príležitosť stretnutí s miestnymi supermarketmi a vybranými dovozcami na individuálnych obchodných stretnutiach.

Pred zahájením podujatia budú mať všetci zahraničný vystavovatelia prístup k on-line systému obchodných stretnutí, aby mohli vopred usporiadať stretnutia s hosťujúcimi kupujúcimi vrátane dovozcov, elektronických obchodov, maloobchodníkov, poskytovateľov stravovania, stravovacích služieb, hotelierov a distribútorov s cieľom maximalizovať obchodné príležitosti.

Webová stránka výstavy: http://www.ifechina.com

Share this: