Podnikanie v Holandsku

Categories Európa, TrhyPosted on

Holandsko môže byť veľmi dobrým miestom na začatie podnikania pre podnikateľov z celej EÚ, pretože ponúka rozvinutú infraštruktúru, otvorenosť inováciám a technológiám a vysokú úroveň znalosti angličtiny medzi všeobecnou populáciou a jej administratívnym systémom. Táto krajina je tiež logistickým centrom a ponúka príležitosti na obchodné prisťahovalectvo a začlenenie nových spoločností. Podľa návodu spoločnosti KPMG je Holandsko jednou z troch najlepších krajín s najnižšími obchodnými nákladmi, a to najmä pre digitálne, výskumné a vývojové služby.

Štátni príslušníci EÚ, EHP a Švajčiarska môžu žiť a pracovať v Holandsku podľa právnych predpisov EÚ. Obyvatelia z iných krajín budú musieť v niektorých prípadoch požiadať o povolenie na pobyt a pracovné povolenie. Odporúča sa však, aby ste sa zaregistrovali v službe pre prisťahovalectvo a naturalizáciu, pretože mnoho holandských orgánov požaduje dôkaz o registrácii. Budete sa tiež musieť zaregistrovať v miestnej obci (ak máte v úmysle zostať viac ako štyri mesiace) a požiadať o BSN (občianske služobné číslo).

Typy spoločnosti, ktoré môžete otvoriť

Výber správneho druhu podnikania je dôležitý, pretože určuje zodpovednosť za vaše podnikateľské dlhy a daňové povinnosti. Pozrieme sa na dve z najpopulárnejších obchodných foriem – živnosť a súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (BV – besloten vennootschap).

Živnosť

Živnosť je najbežnejšou formou pre nezávislých a tých, ktorí začínajú obchodovať bez partnerov alebo veľkých investorov, tiež známe ako samostatný podnik (eenmanszaak v holandčine). Je rýchle a jednoduché otvárať a prevádzkovať živnosť a využívať niekoľko daňových úľav v prvých troch až piatich rokoch, pokiaľ sú splnené dané požiadavky.

Keď sa stanete živnostníkom, vaše podnikanie a osobné príjmy sa nemusia uchovávať oddelene, čo znamená, že môžete použiť osobný bankový účet na prijímanie a platenie faktúr. Okrem toho ako živnostník môžete stále zamestnávať iných ľudí.

Založenie živnosti môže byť bezplatné (alebo vyžaduje veľmi malý registračný poplatok), nevyžaduje si žiadny základný kapitál a má 100-percentnú súkromnú zodpovednosť. Ako živnostník však nebudete dostávať žiadne dávky v chorobe alebo dávky v nezamestnanosti, a ak  sa vaša spoločnosť zadlží, majú veritelia nárok aj na váš osobný majetok.

Živnostníci platia daň z príjmu, ktorá môže byť značne vyššia ako daň z príjmov právnických osôb, čo je dôvod, prečo sa mnohí podnikatelia rozhodnú otvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným (BV) namiesto živnosti. Bude však potrebné zvážiť skutočnosť, že administratívne náklady môžu byť pre BV vyššie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (BV)

Toto je proces registrácie spoločnosti s ručením obmedzeným (BV) v Holandsku:

    Vyplníte formulár na webovej stránke KVK (Kamer van Koophandel – holandská obchodná komora) – formuláre sú k dispozícii v anglickom aj holandskom jazyku.

    Po vyplnení formulára naplánujete schôdzku v miestnej pobočke KvK, kde budete potrebovať:

– vyplnený formulár

– platbu vo výške EUR 50,–

– platné ID

– vašu firemnú adresu a kontaktné údaje

Po registrácii dostanete jedinečné číslo spoločnosti (číslo KvK), ktoré budete musieť použiť vo všetkých obchodných dokumentoch a faktúrach.

Pre BV budete potrebovať notársku listinu, ktorá vás bude stáť približne 300 eur – ceny sa líšia.

Od podnikov sa požaduje, aby uchovávali administratívne záznamy na sedem rokov, vrátane elektronických a papierových záznamov, napr. odoslané/prijaté faktúry, bankové výpisy, zmluvy a dohody, výdavky na podnikateľskú činnosť.

Dane

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v Holandsku závisí od ročného zisku spoločnosti: 20% z ročných ziskov nižších alebo rovných 200 000 eur a 25% zo ziskov nad túto sumu.

Budete tiež platiť daň z príjmov a budete musieť preukázať, že ste podnikateľ, aby ste získali prístup k určitým daňovým výhodám. Odporúča sa najať si účtovníka, ktorý vám pomôže správne vypočítať daň z príjmov.

Ak máte zamestnancov, budete musieť z platov odpočítať daň zo mzdy, poistenie a príspevok na dôchodok.

Holandsko ponúka výhodné regulačné ustanovenia a daňové stimuly pre medzinárodných investorov. Očakáva sa, že krajina v blízkej budúcnosti zníži sadzby dane z príjmov právnických osôb a tiež ukončí zdaňovanie dividend. V súčasnosti musia BV zaplatiť daň z dividend vo výške 15 percent. Akcionári musia potom zo svojich dividend zaplatiť 25% daň.

DPH za služby a dodaný tovar v krajine je 21%. V rámci EÚ môže byť poskytovanie služieb a tovaru bez DPH.

Tento článok má len všeobecný informačný charakter.

Share this: