Rast HDP Slovenska by mal v roku 2018 dosiahnuť 3,9%

Categories Európa, FinanciePosted on

Podľa Priebežnej letnej hospodárskej prognózy 2018 EÚ, rast HDP Slovenska by mal v roku 2018 dosiahnuť 3,9% a v roku 2019 až 4,2%, čím sa Slovensko stane jednou z  najrýchlejšie rastúcich ekonomík EÚ, poháňaná najmä súkromnou spotrebou a investíciami. Očakáva sa, že nárast investícií dosiahne svoj vrchol v roku 2018 vďaka významnej investícii v automobilovom priemysle a do niekoľkých veľkých infraštruktúrnych projektov. Ďalší rast Slovenska však môže spomaliť rekordne vysoký nedostatok pracovnej sily a prehrievanie ekonomiky a trhu práce.

Podľa tejto prognózy sa dynamika rastu v EÚ ešte mierne posilní. Európa a Slovensko stále ekonomicky rastú. Rast HDP v Eurozóne by mal dosiahnuť 2,1 % v tomto roku a 2 % v 2019. V dôsledku nárastu cien ropy sa predpokladá, že inflácia v tomto roku dosiahne v priemere 1,9 % v EÚ a 1,7 % v eurozóne.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Share this: