Slovenské spoločnosti sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod

Categories Informácie zo SAEI, Odporúčané článkyPosted on

Od 15. marca 2018 musia právnické osoby viesť údaje o konečnom užívateľovi výhod buď v listinnej alebo v elektronickej podobe, pričom sú povinné priebežne tieto identifikačné údaje aktualizovať.

V rámci transpozície smernice zabraňujúcej praniu špinavých peňazí boli na Slovensku pre právnické osoby od 15. marca 2018 zavedené nové povinnosti. Ide o identifikáciu konečného užívateľa výhod („KÚV“) a evidenciu príslušných údajov.  Novozaložené spoločnosti musia po 1. novembri 2018 predložiť obchodnému registru spolu so spoločensko-právnou dokumentáciou aj zoznam svojich KÚV.  Lehota na identifikáciu KÚV pre existujúce spoločnosti uplynie 31. decembra 2019.

Porušenie povinností v súvislosti s identifikáciou KÚV môže byť finančnou políciou sankcionované pokutou až do výšky 200.000 eur. Neviete, kto je Vaším KÚV? Aké informácie potrebujete na jeho zistenie?  Nové povinnosti pre právnické osoby sa týkajú aj Vás! Oboznámte sa s nimi vo flyeri, ktorý pre Vás pripravili bnt attormeys in CEE tu… a vyhnite sa tak sankciám a pokutám.

Ak je Vaša spoločnosť už zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, je od povinnosti viesť údaje o svojom KÚV oslobodená. Pozor! Zápis v Registri partnerov verejného sektora nezbavuje Vašu spoločnosť povinnosti mať KÚV zapísaného aj v obchodnom registri.

Zdroj: bnt attormeys in CEE,  www.bnt.sk

Share this: