Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Japonskom a EÚ

Categories Európa, Svet, TrhyPosted on

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je najrozsiahlejšou obchodnou dohodou, akú kedy Európska únia vyrokovala. Vďaka nej vzniká zóna otvoreného obchodu s viac ako 600 miliónmi  ľudí a takmer tretinou celosvetového HDP. Na jej základe sa zruší veľká väčšina ciel v hodnote 1 miliardy EUR, ktoré každoročne zaplatia spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Povedie tiež k odstráneniu viacerých dlhodobých regulačných prekážok týkajúcich sa napríklad automobilov. Európe sa otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov pre vývoz kľúčových poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a rozšíria sa aj možnosti vývozu z EÚ v celom rade ďalších odvetví.

Internetové stránky o dohode o hospodárskom partnerstve

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Share this: