Sankcie USA a opatrenie na ochranu ekonomických záujmov EÚ v Iráne

Categories Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Svet, TrhyPosted on

Nariadenie o blokovaní, tzv. blocking statute nadobudlo účinnosť 7. augusta 2018. Jeho prijatím reaguje EÚ na rozhodnutie USA opätovne zaviesť sankcie voči Iránu. Ich znovuzavedenie – po vystúpení USA z iránskej jadrovej dohody (Spoločný komplexný akčný plán – JCPOA) – prebieha v dvoch fázach. Prvá z nich začala plynúť práve od 7. augusta, druhá po 4. novembri 2018.

Nariadenie o blokovaní je opatrením na ochranu ekonomických záujmov EÚ v Iráne. Jeho cieľom je tlmiť dopad amerických sankcií voči Iránu mimo územia USA (tzv. extrateritorialita). V praxi predmetné nariadenie:

  • zakazuje európskym spoločnostiam, ktoré legitímne podnikajú v Iráne, dodržiavať takéto sankcie, okrem prípadov, keď im to Európska komisia povolí;
  • umožňuje vymáhať náhradu škody na súdoch v členských štátoch EÚ, ktorá vznikne v dôsledku uplatňovania týchto sankcií;
  • na území EÚ ruší účinky rozhodnutí mimoeurópskych súdov, ktoré sú založené na takýchto sankciách;
  • vyzýva európske spoločnosti, aby do 30 dní od získania informácií informovali Európsku komisiu o všetkých udalostiach, ktoré by mohli mať vplyv na ich podnikanie.

Text nariadenia o blokovaní 
Vykonávacie nariadenie a postup pri žiadaní o oprávnenie
Otázky a odpovede k nariadeniu o blokovaní
Usmernenia k uplatňovaniu nariadenia o blokovaní

 Zdroj: MZVaEZ
Share this: