Zabezpečte nástupníctvo Vášho rodinného podnikania – využite bezplatné poradenstvo

Categories Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Slovak Business Agency ponúka poradenské služby pre rodinný podnik, pričom žiadateľ (podnikateľ – rodinný podnik) si môže zvoliť externého odborníka, ktorý mu bude poskytovať poradenské služby max. do výšky 25 000,- eur.

Čo je potrebné urobiť pre získanie podpory?

Ak spĺňate podmienky oprávneného Žiadateľa uvedené v tejto Výzve, predložte prosím kompletne vyplnené požadované dokumenty v termíne od 28.9.2018 do 10.10.2018.

V akých oblastiach Vám experti poradia?

Nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo) – rozvoj potenciálu členov rodinného podniku (individuálny rozvoj, tímový rozvoj, firemná kultúra) a témy s tým súvisiace ako napr.

 • rozvoj kapacít rodinných podnikov – práca s ľudskými zdrojmi, procesmi,
 • nastavenie podnikovej kultúry,
 • podpora procesu generačnej výmeny, dlhodobého plánovania a internej komunikácie na to zameranej,
 • nastavenie a realizácia stratégií nástupníctva,
 • nastavenie talent manažment programu a rozvoj potenciálu zamestnancov,
 • nastavenie kariérnych plánov rozvoja pre kľúčových členov rodiny a vrcholového vedenia firmy,
 • zvládanie interných náročných situácií a konfliktov, mediácia a facilitácia konfliktov,
 • self-leadership pre majiteľov a ľudí na vedúcich pozíciách v rodinných podnikoch,
 • sebamotivácia a motivácia zamestnancov,
 • iné témy týkajúce sa nástupníctva z hľadiska riadenia firmy.

Nástupníctvo z hľadiska majetku ako napr.

 • návrh pravidiel vo vnútri rodiny, ktoré sú potrebné pre realizáciu budúcich medzigeneračných transferov (plán nástupníctva v rodinnom majetku),
 • príprava majetku na medzigeneračný presun – súčasťou témy je ohodnocovanie majetku pre účely transferu vlastníctva,
 • iné témy týkajúce sa nástupníctva z hľadiska majetku.

Kto je cieľová skupina?

Mikro, malé a stredné rodinné podniky so  sídlom podnikania (právnické osoby) a miestom podnikania (fyzické osoby – podnikatelia) na území Slovenska, zo všetkých oblastí hospodárstva okrem odvetví rybolovu a akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby.

Viac na: http://www.sbagency.sk/zabezpecte-buducnost-vasho-rodinneho-podnikania-vyuzite-nase-bezplatne-poradenstvo#.W7JF_hGYQkK

Zdroj: Slovak Business Agency

Share this: