Dopyt na dodávku domov typu Tiny House

Categories Európa, Príležitosti / TendrePosted on

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o dopyte spoločnosti SAS KONOOKO na dodávku „domov“ typu Tiny House. Riaditeľ spoločnosti SAS KONOOKO, Eric PIERRE, oslovil zastupiteľský úrad SR v Paríži s dopytom na dodávateľov tzv. TINY HOUSE zo Slovenska (NACE 6312Z).

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je predaj ubytovacích jednotiek typu Tiny House francúzskym zákazníkom, ktorí ich následne prenajímajú domácim a zahraničným turistom.

Spoločnosť bola založená v septembri 2017 so vznikom v októbri 2018.

V prípade záujmu o spoluprácu môže slovenská podnikateľská verejnosť kontaktovať priamo riaditeľa spoločnosti:

Eric PIERRE, epierre@konooko.fr, +33 04 91 86 16 37
SAS KONOOKO
51, traverse Pourrière
13008, Marseille, FRANCE

Zdroj: MZVaEZ

Share this: