Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti eliminovania pachov hľadá distribútora

Categories ImportPosted on

Talianska spoločnosť MTF Biochemical, ktorá pôsobí v oblasti výroby produktov na eliminovanie pachov vznikajúcich z poľnohospodárskej činnosti, z komunálneho odpadu, z kafilérií, z chovu zvierat, z nemocničného prostredia, z oblasti spracovania potravín, z bitúnkov alebo z chemických toaliet hľadá na Slovensku a v Česku distribútora svojich výrobkov. Spoločnosť pôsobí pod značkou Maxidina.

Pre viac informácií kontaktujte: saei@saei.sk

Katalóg produktov v prílohe: brochure_maxidina_2018

Share this: