Chcete osloviť potenciálnych investorov pre svoj projekt

Categories EurópaPosted on
Portál európskeho investičného projektu (EIPP) je viacjazyčná on-line platforma, ktorá poskytuje väčšiu viditeľnosť a transparentnosť o investičných projektoch a príležitostiach EÚ. EIPP je kľúčovým nástrojom investičného plánu pre Európu zameraného na podporu financovania investičných projektov v celej EÚ, ktoré pokrývajú všetky odvetvia hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov. Projekty môžete predkladať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ a Európska komisia poskytne a uverejní bezplatný preklad do angličtiny.

EIPP bola spustená Európskou komisiou v júni 2016 s cieľom poskytnúť prehľadný prognostický plán investičných projektov EÚ. Propagátori projektov EÚ môžu zaregistrovať svoje projekty on-line a zvýšiť ich viditeľnosť veľkej sieti medzinárodných investorov, aby získali finančné prostriedky, ktoré potrebujú.

Ak ste navrhovateľom projektu v EÚ a chcete osloviť potenciálnych investorov po celom svete,  svoj projekt môžete zaregistrovať na Portáli európskeho investičného projektu (the European Investment Project Portal) a zvýšiť jeho viditeľnosť v sieti medzinárodných investorov. Minimálna investičná suma projektu je teraz 1 milión EUR.

Ak ste investor, Portál európskeho investičného projektu (EIPP) ponúka široký výber životaschopných projektov pre investorov v oblastiach ako energetická efektívnosť, doprava, zdravotná starostlivosť, obnoviteľná energia, širokopásmová infraštruktúra alebo financovanie malých a stredných podnikov.

Share this: