V tomto roku má každý Európan v priemere 14 292 EUR na výdavky a úspory

Categories Európa, TrhyPosted on

Podľa prieskumu spoločnosti GfK “Purchasing Power Europe 2018” má v tomto roku každý Európan v priemere 14 292 EUR na výdavky a úspory, čo je o 355 eur viac ako v roku 2017.

V roku 2018 majú európski spotrebitelia približne 9,7 bilióna EUR. To predstavuje priemernú kúpnu silu 14 292 EUR na obyvateľa. V porovnaní s minulým rokom vzrástla kúpna sila na obyvateľa o približne 2,5 percenta. Tento nárast je tiež vyšší v porovnaní s minuloročným nárastom.

Disponibilný príjem na obyvateľa je výrazne diverzifikovaný v závislosti od krajiny. 17 európskych krajín má kúpnu silu nad priemerom a 25 je pod európskym priemerom. Posledné miesto obsadzuje Ukrajina iba s 1 318 EUR kúpnej sily na  osobu. Výsledky výskumu kúpnej sily spoločnosti GfK odhaľujú aj veľké rozdiely v kúpnej sile na obyvateľa medzi krajinami a ich regiónmi.

Podobne ako v minulom roku je lídrom rebríčka Lichtenštajnsko s kúpnou silou na obyvateľa vo výške 65 438 EUR, oveľa vyššou ako v iných európskych krajinách a s viac ako 4,5-násobkom európskeho priemeru. Na druhom mieste je Švajčiarsko, ktorého obyvatelia majú kúpnu silu 40 456 EUR na osobu, čo je takmer trikrát vyššia ako priemer v Európe. Tento rok sa do prvej desiatky dostalo aj Fínsko s 21 058 EUR na osobu a prekonalo Veľkú Britániu, ktorá sa umiestnila na 11. mieste s kúpnou silou 20 572 EUR na jedného obyvateľa.

Zdroj: https://www.gfk.com

Share this: