Rast českej ekonomiky sa medziročne spomalil na 2,3%

Categories Európa, FinanciePosted on

Podľa predbežného odhadu sa hrubý domáci produkt Českej republiky v 3. štvrťroku 2018 medziročne zvýšil o 0,4% a medziročne o 2,3%. Rast českej ekonomiky pokračoval aj v treťom štvrťroku 2018, avšak s pomalším tempom rastu ako v predchádzajúcom štvrťroku. Hrubý domáci produkt (HDP), upravený o cenové efekty a sezónne očistenie, bol v 3. štvrťroku 2018, podľa predbežného odhadu, o 0,4% vyšší, ako v predchádzajúcom štvrťroku a v porovnaní s tretím štvrťrokom 2017 vzrástol o 2,3%. Česká ekonomika v roku 2017 rástla ešte rýchlejšie, pričom v priebehu roka vzrástla z 3% na 5%, ale rast dosiahol vrchol v treťom štvrťroku 2017 a teraz sa výrazne spomaľuje.

K pozitívnemu vývoju českej ekonomiky prispel tak domáci ako aj zahraničný dopyt. K rastu HDP najviac prispievali výdavky konečnej spotreby domácností a verejnej správy. Väčšina ekonomických aktivít národného hospodárstva bola úspešná. Na rast tvorby hrubej pridanej hodnoty najviac prispeli ekonomické aktivity v stavebníctve, obchode a doprave. Zamestnanosť zostala v treťom štvrťroku 2018 medziročne nezmenená a medziročne sa zvýšila o 1,2%.

Zdroj: www.czso.cz

 

Share this: