Možnosť riešiť spory týkajúce sa online nákupov tovaru a služieb z EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska

Categories EurópaPosted on

Ak máte problém s online nákupom tovaru a služieb z EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a nedokážete ho vyriešiť s obchodníkom, prostredníctvom platformy Európskej komisie môžete poslať sťažnosť schválenému orgánu pre riešenie sporov.

Ako to funguje

Podajte sťažnosť

Podajte sťažnosť týkajúcu sa tovaru alebo služieb kúpených na internete.

Zvoľte subjekt riešenia sporov

Dohodnite sa s obchodníkom na nestrannom orgáne, ktorý vám pomôže vyriešiť sťažnosť.

Získajte výsledok

Nechajte orgán pre riešenie sporov, aby vec urovnal.

Riešenie sporov online (RSO) je platforma Európskej komisie, ktorá umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom z EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska riešiť spory týkajúce sa online nákupov tovaru a služieb bez toho, aby sa museli obrátiť na súd.

Platforma na riešenie sporov online nie je spojená so žiadnym obchodníkom. Prostredníctvom nej môžete poslať sťažnosť schválenému orgánu pre riešenie sporov.

Orgán pre riešenie sporov je nestranná organizácia alebo jednotlivec, ktoré pomáhajú spotrebiteľom a obchodníkom spor urovnať. Tento postup je známy ako alternatívne riešenie sporov a obvykle je rýchlejší a lacnejší ako súdne konanie.

V rámci platformy na riešenie sporov online je možné využívať služby iba tých orgánov pre riešenie sporov, ktoré schválili vlády jednotlivých členských štátov, pretože spĺňajú normy kvality týkajúce sa spravodlivosti, transparentnosti, efektívnosti a dostupnosti.

Platforma RSO je jednoduchá a umožňuje používateľom absolvovať postup riešenia sporov v logickom slede. Poskytuje preklady vo všetkých úradných jazykoch EÚ a zahŕňa štandardné lehoty na vyriešenie sťažností.

Viac na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Share this: