China International Import Expo 2019

Categories Výstavy a veľtrhyPosted on

5. novembra 2019 sa v Šanghaji otvára už druhý ročník Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu, ktorý ponúka všetkým krajinám a regiónom sveta zámer posilnenia vzájomnej obchodnej spolupráce a otvorenie globálneho hospodárstva. Čínska vláda, ktorá bude mať záštitu nad celým podujatím, preto privíta zástupcov zo všetkých odvetví verejného ako aj súkromného sektora s cieľom dať tomuto podujatiu globálny význam.

Čína ako druhá najväčšia ekonomika na svete je zároveň druhým najväčším dovozcom a spotrebiteľom na svete. Čína razantne otvára svoj trh pre dovozcov z iných krajín a v najbližších rokoch je možné predpokladať niekoľkonásobný rast dovozu tovarov a služieb do Číny, čo predstavuje obrovské príležitosti aj pre slovenské firmy. China International Import Expo predstavuje najväčšiu platformu pre zahraničné produkty na ich predstavenie čínskym spotrebiteľom a uvedenie na čínsky trh.
V roku 2019 sa bude konať už celkovo druhý ročník. V roku 2018 vystavovatelia predvádzali svoje produkty na celkovej ploche 270 000 m².  Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 000 domácich nákupcov a 6200 zahraničných. 3617 vystavovateľov prišlo z viac než 151 krajín sveta viac než 220 vystavovateľov boli firmy z rebríčka Fortune Global 500. Výstavu navštívilo 970 000 návštevníkov a počas výstavy boli podpísané kontrakty a MoU v celkovej hodnote 57,83 mld. USD.

Viac informácií o podujatí nájdete na linku: https://www.ciie.org/zbh/en/

Zdroj: MZVaEZ SR

Share this: