Začína platiť dohoda medzi EÚ a Singapurom

Categories Export, Import, Odporúčané články, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, SvetPosted on

Členské štáty EÚ schválili obchodnú dohodu medzi EÚ a Singapurom, ktorá nadobudne platnosť už 21. novembra. Singapur je zďaleka najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne juhovýchodnej Ázie: celkový objem bilaterálneho obchodu s tovarom predstavuje viac než 53 miliárd eur a obchod so službami ďalších 51 miliárd eur. Je tam usadených vyše 10 000 spoločností z EÚ, ktoré Singapur využívajú ako základňu pre celú oblasť Tichomoria. Zároveň doň smeruje najviac európskych investícií v Ázii. Vzájomné investície EÚ a Singapuru v posledných rokoch výrazne vzrástli: celkový objem bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2017 výšku 344 miliárd eur.

Na základe tejto obchodnej dohody:

·         Singapur zruší všetky zostávajúce clá na výrobky z EÚ,

·         vzniknú nové príležitosti pre poskytovateľov služieb z EÚ, napríklad z odvetvia telekomunikácií, ekosystémových služieb, inžinierskych služieb, IT a námornej dopravy,

·         vznikne predvídateľnejšie podnikateľské prostredie,

·         zaistí sa aj právna ochrana 190 tradičných európskych potravín a nápojov, známych ako zemepisné označenia. Singapur je už 3. najväčším odbytiskom pre takéto európske špeciality,

·         Singapur sa zaviazal, že okrem ciel odstráni aj ďalšie prekážky brániace obchodu v kľúčových odvetviach (uzná bezpečnostné skúšky EÚ pre automobily a mnohé elektronické spotrebiče, bude akceptovať označenia, ktoré podniky z EÚ používajú pre textilné výrobky).

Obchod Slovenska so Singapúrom:

·         130 slovenských spoločností vyváža do Singapuru – obchodná dohoda zjednoduší ich vzájomný obchod, ktorý sa stane aj menej nákladným, hodnota slovenského vývozu do Singapuru je 28 mil. EUR

·         Slovensko do Singapuru vyváža najmä elektroniku, nábytok, železné drôty, obuv a pneumatiky

·         Singapur je 39. najväčším obchodným partnerom Slovenska mimo EÚ

·         hodnota obchodného prebytku Slovenska so Singapurom je 11 mil. EUR, hodnota slovenského dovozu zo Singapuru je 17 mil. EUR EÚ a Singapur uzavreli aj dohodu o ochrane investícií, ktorá môže nadobudnúť platnosť, keď ju v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi ratifikujú všetky členské štáty EÚ.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Share this: