Veľtrh Bulgaria Sports & Wellness Show 2020

Categories Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Výstavy a veľtrhyPosted on

Veľvyslanectvo SR v Sofii informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti participácie slovenských subjektov na veľtrhu „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. až 15. marca 2020 v hlavnom meste Bulharskej republiky v Sofii (Inter Expo Center). Veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“ je najväčším prezentačným podujatím v oblastiach športu a aktívneho životného štýlu v Bulharsku a ponúka interakciu vo formátoch B2B a B2C. Očakáva sa, že veľtrhu a sprievodných podujatí sa zúčastní viac ako 7 000 domácich aj zahraničných návštevníkov, vrátane viac ako 700 expertov (napr. tréneri, majitelia a manažéri športových zariadení, predajcovia športových potrieb, hotelieri  a. i. ). Počas veľtrhu budú prezentované najnovšie trendy v oblasti športového vybavenia, oblečenia, výživy a aktívneho oddychu.   Cena za výstavnú plochu predstavuje:  • Ready-to-go Booth “Classic” (min. 6 m2): € 99/m2 • Raw Space (min. 12 m2):€ 85/ m2 .  Registračný poplatok za účasť je 80 € a zahŕňa prezentovanie v online katalógu veľtrhu po dobu 12 mesiacov, 2 vystavovateľské preukazy a 5 vstupeniek na každých 6 m2 výstavnej plochy,  1 parkovací preukaz,  ako aj účasť na otváracom ceremoniáli 13. marca 2020.   V prípade záujmu je podrobnejšie informácie (napr. o výstavných plochách, prihláške alebo reklamno-sponzorských príležitostí) možné získať na adrese:   Bulgaria Sports & Wellness Show T: +359 886333848, Email: info@bsws.bg alebo prostredníctvom ZÚ SR v Sofii emb.sofia@mzv.sk

Zdroj: MZV

Share this: