O nás

SlovenskyExporter.sk

1SlovenskyExporter.sk sú online noviny slúžiace občianskemu združeniu Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI a poskytujúce novinky, informácie a zverejňovanie obchodných príležitostí v zahraničí pre firmy na Slovensku. Noviny plnia informačnú funkciu, ako súčasť širších bezplatných služieb občianskeho združenia v oblasti internacionalizácie podnikania, pomoci pri vyhľadávaní zahraničných partnerov, zahraničného obchodu a služieb exportného oddelenia. Noviny prinášajú aktuálne informácie zo sveta medzinárodného obchodu a trhov.

Share this: