Exportný portál SlovakExporter.com

Exportný portál SlovakExporter.com

Portál SlovakExporter.com umožňuje slovenským firmám predstaviť svoje exportné ponuky v štruktúrovanej podobe na jednom mieste  a vo viacerých jazykoch, pričom registrácia a uverejnenie jednej ponuky na jeden rok je ponúknutá bezplatne. Stránka je vhodná najme pre menšie firmy, pretože táto forma prezentácie je finančne nenáročná. Naším zámerom je aj prezentovanie a propagovanie stránky v zahraničí a na sociálnych a biznis sieťach, a tak chceme rozširovať okruh  záujemcov o slovenské firmy a ich produkty.

business people Portál SlovakExporter.com je jednoduché, ale výkonné riešenie pre propagáciu firiem a exportu v zahraničí,  pomáha slovenským firmám dostať sa na nové trhy a znížiť marketingové náklady na získavanie zákazníkov v zahraničí. Portál predstavuje modernú formu získavania obchodných partnerov v zahraničí prostredníctvom online marketingových kanálov, známych aj ako online export alebo e-Exporting.

e-Exportingb2bworld

e-Exporting je trend, ktorému sa nedá dnes vyhnúť, ak chcete expandovať a obchodovať vaše produkty v zahraničí, mať len dobrú webovú stránku už nestačí. Ponúkame aj ďalšiu možnosť ako rozšíriť svoje pôsobenie a produkty do zahraničia. Viac informácií nájdete na www.e-exporting.com . Pomôžeme vám pripraviť vašu firmu na e-Exporting a umiestniť vaše ponuky na obchodné platformy a tiež osloviť firmy v zahraničí podľa kategórie a regiónu. Pracujeme s databázou viac, ako 850 obchodných platforiem a s databázami firiem, distribútorov a agentov v jednotlivých krajinách pre cielený email marketing a direkt marketing.

Webová stránka SlovakExporter.com ponúka aktívny online a off line marketing exportných ponúk slovenských firiem a je propagovaná na sociálnych a biznis sieťach ako sú LinkedIn, Twitter, Xing v nemecky hovoriacich krajinách, VK v Rusku, SinaWeibo v Číne.  Stránka bude prezentovaná partnerom v zahraničí, obchodným zastupiteľstvám, obchodným komorám a propagovaná cez B2B portály a vyhľadávače.

Share this: